IP

Patent och varumärken

PledPharma har fyra inlämnade ansökningar avseende ett stort antal länder som syftar till att få ett exklusivt marknadsskydd och breda kommersiella rättigheter för tillverkning och användning av PLED-läkemedel i ett stort antal länder.

Den första är hittills godkänd i USA, EU, Kina, Hong Kong, Ryssland, Australien, Syd Korea, Israel och Japan med patentskydd fram till år 2028.

Den andra är godkänd i Japan, Mexico, Australien, Kanada, Ryssland och Sydafrika med patentskydd till år 2030.

Den tredje ansökan, som är den mest centrala i patentportföljen, avser den aktiva substansen i läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote®, är godkänd i USA. Patentets giltighetstid sträcker sig till december 2032.

Den fjärde ansökan har gått in i national fas och beräknas ge patentskydd till oktober 2033.

PledPharma har varumärkesskydd för  varumärket PledOx® sedan 2010 och  för Aladote® sedan 2015.

PledPharmas patent och varumärken – översikt

Patentschema_2016

Om patent

En patentansökan måste sändas in i alla länder/regioner där man önskar få patentet godkänt. Här granskas och beviljas/avslås ansökan av de enskilda patentmyndigheterna. Patentet gäller för en begränsad tid, i allmänhet i 20 år, räknat från det datum PCT ansökan sändes in. Nedan ges en schematisk översikt av patenteringsförfarandet, på en 20-årig tidskala.