Projekt Pipeline

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på PLED-läkemedel och har för närvarande två projekt

PledOx® (calmangafodipir) har utvärderats i en större internationell fas IIb- studie i patienter med tjock- och ändtarmscancer som behandlas med cellgiftskombinationen FOLFOX. Resultaten visar att läkemedelskandidaten kan förebygga nervskador i samband med cellgiftsterapi, utan att påverka anti-cancereffekten negativt. Läs mer

Läkemedelskandidaten Aladote® har prövats prekliniskt och utvärderas nu i en proof of principle studie på patienter med akut paracetamolförgiftning. Läs mer

Läkemedelsutveckling

Traditionell läkemedelsutveckling sker i flera steg och tar många år samt är mycket kostnadskrävande. I den explorativa fasen utvärderas olika substanser och mekanismer i laboratorium. I den prekliniska fasen studeras effekten i lika modeller samt dokumenteras att substansen är säker för att prövas i människa. I de kliniska faserna testas substansen både på friska frivilliga och patienter i flera kliniska studier som följs av myndighetsgodkännande innan produkten kan lanseras.

Projekt-pipeline-swe2-new