PledPharma stärker upp styrelsen inför listning på NASDAQ OMX First North

Feb 24, 2011

PledPharma AB har utsett professor Rolf Andersson till styrelseledamot.

Rolf Andersson är idag professor emeritus i farmakologi vid Linköpings universitet. Han har lång erfarenhet inom farmakologiområdet och har publicerat omkring 250 artiklar i olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Rolf har en bakgrund både från Göteborgs och från Linköpings universitet. Han var professor vid Linköpings Universitet under åren 1987 – 2009.

PledPharmas moderbolag Accelerator Nordic AB planerar att dela ut dotterbolaget till sina aktieägare under våren 2011, för att underlätta för PledPharma att utvecklas till ett framgångsrikt läkemedelsföretag. PledPharma planerar att lista sin aktie på NASDAQ OMX First North och i samband med detta göra en nyemission för att finansiera sin fortsatta utveckling.

PledPharma presenterade i juni 2010 positiva resultat från en Fas IIa-studie på patienter med koloncancer som visade att det i studien använda PLED-derivatet väsentligt minskar allvarliga negativa biverkningar av cellgiftet FOLFOX. Studieresultaten visar att PLED-derivatet PledPharma arbetar med har önskad effekt.

För ytterligare information kontakta Jacques Näsström, VD PledPharma AB,
telefon 073 713 09 79

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att effektivisera annan behandling ska bolagets läkemedel minska allvarliga biverkningar och öka patienternas överlevnad. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad substansklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett på cancerområdet och ett på hjärta/kärl-området. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. För mer information, se http://pledpharma.se