PledPharma rapporterar positiva resultat från cancerstudie

Jun 24, 2010

PledPharma har tillsammans med onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping genomfört en mindre randomiserad klinisk studie på patienter som opererats för tjocktarmscancer och därefter genomgått cellgiftsbehandling.

Inga allvarliga biverkningar av cellgiftsbehandlingen sågs hos de patienter som fick PP-095 (mangafodipir), medan flera allvarliga biverkningar (grad 3 och 4 på den 4-gradiga s.k. NCI-CTCAE skalan) sågs hos de patienter som fick låtsasmedicin (placebo). Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd.

”Allvarliga biverkningar är ett stort problem vid dagens cellgiftsbehandling av patienter med tjocktarmscancer”, säger professor Ursula Falkmer som är ansvarig för studien. Hon påpekar också att vi idag har effektiva cellgifter mot tjocktarmscancer men att biverkningarna försvårar användning av dessa. Det är därför ytterst önskvärt att hitta behandlingsmetoder som kan minska biverkningarna och därmed göra cellgiftsbehandlingen mer effektiv.

”Detta är första gången som vi prövar om mangafodipir mildrar biverkningar på patienter. Studien omfattar därför relativt få patienter men resultaten är onekligen intressanta”, fortsätter professor Falkmer. ”Vi ser därför med spänning fram emot att fortsätta den kliniska utprövningen”.

Studien utformades för att pröva om förbehandling med PLED-derivatet PP-095 minskar allvarliga biverkningar hos patienter som opererats för tjocktarmscancer i stadium Dukes’ C och sedan genomgått kurativ cellgiftsbehandling med FOLFOX6. Studien omfattade 14 patienter som antingen fick placebo eller mangafodipir i samband med tre FOLFOX6 cykler.

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat. Primära applikationer finns inom cancerterapi men även inom kardiologi. De läkemedel bolaget ämnar ta fram på basis av den godkända substansen, förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cancer behandling. Detta bidrar potentiellt både till att göra behandlingen mer skonsam för patienten och till att effektivisera behandlingen.

För mer information, se www.pledpharma.se