PledPharma erhåller stöd för hjärtstudie

Jan 13, 2010

PledPharma AB har erhållit stöd för sin studie på patienter med akut hjärtinfarkt

PledPharma har erhållit 250 000 kronor av FORSS (Forskningsrådet för sydöstra Sverige) för den pågående fas II-studien på patienter med akut hjärtinfarkt. Projektet bedrivs som ett samarbete mellan PledPharma, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Hälsouniversitetet i Linköping. Dr Jan-Erik Karlsson vid Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, fungerar som forskningsledare.

Den första patienten inkluderades i december 2009 och studien prövar om behandling med PP-099, en lågmolekylär enzymhärmare, LowMEM (Low Molecular weight Enzyme Mimetic), ytterligare minskar skadan vid akut hjärtinfarkt i patienter som genomgår PCI (Percutaneous Coronary Intervention) behandling.

PCI, även kallat ballongvidgning, används för att öppna ett blodkärl som täppts till av en blodpropp och minskar därmed storleken på infarkten. Ytterligare fördel förväntas om hjärtat också kan skyddas under den tidiga perioden när normalt blodflöde återetableras. Prekliniska studier indikerar att PP-099 skyddar i betydande grad, upp mot 50 procent, mot skada vid akut hjärtinfarkt.

För ytterligare information kontakta:

Jan Olof Karlsson, PledPharma AB, tfn 073 3 30 46 24

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserat på lågmolekylära enzymhärmare (Low Molecular weight Enzyme Mimetics; LowMEMs). Företagets första läkemedelskandidat, PP-095 skyddar kroppen mot allvarliga biverkningar vid cellgiftsbehandling utan att minska anticancer-effekten. PP-095 testas för närvarande i cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. Prekliniska studier indikerar också att LowMEMs kan bli effektiva vid behandling av flera andra folksjukdomar, såsom hjärtinfarkt, stroke och neurodegenerativa sjukdomar. För mer information, se www.pledpharma.se