PledPharma erhåller forskningsstöd

Dec 17, 2010

PledPharma erhåller ytterligare stöd för att fortsätta utprövningen av PP-095 (PledOx®) på patienter med tjocktarmscancer efter att ha rapporterat positiva resultat i den första kliniska studien.

PledPharma har tillsammans med samarbetspartners beviljats 250 000 kr i stöd av FORSS (Forskningsrådet för sydöstra Sverige) för att fortsätta den kliniska utprövningen av PP-095 (PledOx®) i patienter med tjocktarmscancer. Projektet leds av professor Rolf Andersson och bedrivs som ett samarbete mellan PledPharma, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Hälsouniversitetet i Linköping. Projektet har tidigare erhållit 500 000 kr från FORSS och får nu ytterligare stöd efter positiva resultat från den fas II studie som avslutades i juni.

De kliniska studierna prövar om PledOx® mildrar allvarliga biverkningar förknippade med cellgiftsbehandling och leds av Professor Ursula Falkmer vid Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

”Jag tycker att det är positivt med det erkännande FORSS ger genom sitt fortsatta stöd av detta projekt”, säger Jacques Näsström, VD PledPharma AB.

För ytterligare information kontakta Jacques Näsström, VD PledPharma AB,
telefon 073 713 09 79

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att effektivisera annan behandling ska bolagets läkemedel minska allvarliga biverkningar och öka patienternas överlevnad. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad substansklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett på cancerområdet och ett på hjärta/kärl-området. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor marknadspotential.

För mer information, se www.pledpharma.se