PledPharma avslutar cancerstudie

Maj 6, 2010

PledPharma AB har nu avslutat den kliniska fas II-studien av PledOx (PP-095) i patienter med tjocktarmscancer. Studien syftar till att ge ”proof of concept” genom att pröva om PledOx lindrar allvarliga biverkningar förknippade med cellgiftsbehandling.

Studiegruppen, under ledning av professor Ursula Falkmer vid Ryhovs sjukhus, kommer nu att analysera resultaten samt sammanställa en studierapport. Rapporten förväntas föreligga i juni 2010.

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat. Primära applikationer finns inom cancerterapi men även inom kardiologi. De läkemedel bolaget ämnar ta fram på basis av den godkända substansen, förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cancer behandling. Detta bidrar potentiellt både till att göra behandlingen mer skonsam för patienten och till att effektivisera behandlingen.

För mer information, se www.pledpharma.se