PledPharma AB utser Remium till likviditetsgarant (Market Maker)

Apr 6, 2011

PledPharma AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som handlas på NASDAQ OMX First North från och med den 7 april 2011.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och reducerad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet påbörjas den 7 april 2011.

PledPharma AB har också valt Remium Relations AB’s plattform www.introduce.se som kompletterande verktyg och hjälpmedel för investerare och andra intressenter att erhålla strukturerad information om bolaget och dess finansiella ställning.

PledPharmas aktie kommer att handlas under kortnamnet PLED och med ISIN-kod SE0003815604.

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Louise Grünthal, Remium, tfn 08- 454 32 41

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att minska allvarliga biverkningar och förbättra livskvaliteten effektiviserar bolagets läkemedel behandling med etablerade terapier. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad produktklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett vid behandling av tjock- ändtarmscancer och ett vid behandling av akut hjärtinfarkt. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. För mer information, se http://pledpharma.se