PledPharma AB har påbörjat en klinisk Fas II studie

Aug 27, 2008

PledPharma AB, dotterbolag till Accelerator, har påbörjat en klinisk Fas II studie i patienter som opererats för koloncancer och som erhåller förebyggande (adjuvant) behandling med cellgifter.

Studien prövar om behandling med PP-095 mildrar allvarliga biverkningar förknippade med cellgiftsbehandlingen.

Studien pågår på Ryhov Länssjukhus i Jönköping under ledning av professor Ursula Falkmer, och resultat förväntas föreligga inom 6 månader.

– Jag är mycket nöjd med att studien har inletts och ser fram emot resultaten, säger docent Jan Olof G. Karlsson, ansvarig för Forskning och Utveckling på PledPharma. Studien utgör ett viktigt steg för oss.

– Bland våra dotterbolag hör PledPharma till de mest intressanta, och en framgångsrik studie skulle också visa att PP-095 har en stor potential inom cancerbehandlingen, säger Andreas Bunge, VD för Accelerator

PledPharma planerar även en Fas II studie i patienter med långt framskriden koloncancer där tumören hunnit sprida sig till levern och där cellgiftsbehandling ges i lindrande (palliativt) syfte

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat. Primära applikationer finns inom cancerterapi men även inom kardiologi. De läkemedel bolaget ämnar ta fram på basis av den godkända substansen, förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cancer behandling. Detta bidrar potentiellt både till att göra behandlingen mer skonsam för patienten och till att effektivisera behandlingen.

För vidare information, besök www.pledpharma.se

Accelerator Nordic AB är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science. Bland våra intressebolag finns PledPharma AB som utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat, Spago Imaging AB som utvecklar nanopartikelbaserade kontrastmedel med fokus på magnetkameraavbildning, Synthetic MR AB som utvecklar analys- och avbildningsmetoder för syntetisk magnetresonans, OptoQ AB som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och Optovent AB som förädlar och kommersialiserar forskningsbaserade innovationer. Accelerator Nordic AB är noterat på Aktietorget.

För vidare information, besök www.acceleratorab.se