PledPharma AB erhåller godkännande för fas II studie inom akut hjärtinfarkt

Aug 13, 2009

PledPharma AB har av Läkemedelsverket erhållit godkännande för klinisk studie i patienter med akut hjärtinfarkt.

Studien skall pröva om behandling med PP-099, en lågmolekylär enzymhärmare, LowMEM (Low Molecular weight Enzyme Mimetic), ytterligare minskar skadan vid akut hjärtinfarkt i patienter som genomgår PCI (Percutaneous Coronary Intervention).

PCI, även kallat ballongvidgning, används för att öppna ett blodkärl som täppts till av en blodpropp och minskar därmed storleken på infarkten. Ytterligare fördel förväntas om hjärtat också kan skyddas under den tidiga perioden när normalt blodflöde återetableras. Prekliniska studier indikerar att PP-099 skyddar i betydande grad, upp mot 50 procent, mot skada vid akut hjärtinfarkt.

– Jag är väldigt glad över att studien blivit godkänd av Läkemedelsverket. Studien kan leda fram till minskad infarktstorlek i den akuta fasen. Detta bör i sin tur bromsa utveckling av efterföljande hjärtsvikt, vilket är ett mycket stort problem i dagens hjärtklinik, säger professor Per Jynge, medicinskt ansvarig i företaget.

Studien kommer att ledas av Dr Jan-Erik Karlsson på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och kan påbörjas först efter att den regionala etikprövningsnämnden avger sitt godkännande.

Stora hjärtinfarkter är en viktig orsak till att patienter senare i livet utvecklar livshotande hjärtsvikt. Det finns därför ett stort behov att finna behandlingsmetoder som ytterligare kan minskar skadorna på hjärtat utöver det som PCI kan erbjuda.

För ytterligare information kontakta:

Per Jynge, medicinskt ansvarig PledPharma AB, tfn + 47 735 115 55

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserat på lågmolekylära enzym-härmare (Low Molecular weight Enzyme Mimetics; LowMEMs), med en första kandidat, PP-095 inom cancerbehandling. PP-095 skyddar kroppen mot allvarliga biverkningar vid cellgiftsbehandling, utan att minska anticancer-effekten av behandlingen. PP-095 testas för närvarande i cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. Prekliniska studier indikerar också att LowMEMs kan bli effektiva vid behandling av flera andra folksjukdomar, såsom hjärtinfarkt, stroke och neurodegenerativa sjukdomar

För mer information, se www.pledpharma.se