PledPharma AB erhåller forskningsstöd för cancerstudie

Jan 11, 2010

PledPharma AB har erhållit ytterligare stöd för sin studie på patienter med tjocktarmscancer.

PledPharma har tillsammans med samarbetspartners beviljats 200 000 kr i stöd av FORSS (Forskningsrådet för sydöstra Sverige) för den pågående fas II studien i patienter med tjocktarmscancer. Projektet leds av Rolf Andersson och bedrivs som ett samarbete mellan PledPharma, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Hälsouniversitetet i Linköping. Projektet erhöll tidigare 300 000 kr för studien och får nu ytterligare stöd.

De kliniska studierna prövar om PLED-derivatet PP-095 mildrar allvarliga biverkningar förknippade med cellgiftsbehandling. Professor Ursula Falkmer vid Onkologkliniken,

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping leder de kliniska studierna.

För ytterligare information kontakta:

Jan Olof G Karlsson, PledPharma AB, tfn 073 3 30 46 24

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserat på lågmolekylära enzymhärmare (Low Molecular weight Enzyme Mimetics; LowMEMs). Företagets första läkemedelskandidat, PP-095 skyddar kroppen mot allvarliga biverkningar vid cellgiftsbehandling utan att minska anticancer-effekten. PP-095 testas för närvarande i cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. Prekliniska studier indikerar också att LowMEMs kan bli effektiva vid behandling av flera andra folksjukdomar, såsom hjärtinfarkt, stroke och neurodegenerativa sjukdomar. För mer information, se www.pledpharma.se