Ny ledning till PledPharma

Jun 24, 2010

Jacques Näsström har utsetts till VD och Michaela Johansson till CFO i bolaget. PledPharma kommer att utvärdera olika alternativ för att finansiera fortsatta studier efter de positiva fas II-resultaten som presenterades idag.

Jacques Näsström kommer närmast från Q-Med där han varit som forskningschef sedan 2006. Jacques har en bakgrund inom farmakologi och 25 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin, bland annat som Investment Manager på Karolinska Investment Fund och olika befattningar inom läkemedelsutveckling inom Astra och AstraZeneca.

Michaela Johansson kommer närmast ifrån moderbolaget Accelerator Nordic där hon ansvarat för börsinformation och arbetat med analys och kapitalanskaffningar. Michaela arbetade tidigare som analytiker på ITP Invest.

”Jag ser fram emot att driva utvecklingen av PledPharma som är ett mycket spännande bolag. Utöver den första indikationen på tjocktarmscancer ser vi stora möjligheter för PP-095 för andra cellgifter och cancertyper”, säger PledPharmas VD Jacques Näsström.

PledPharma kommer att utvärdera alternativ för finansiering av fortsatta studier där ett alternativ, som huvudägarna i Accelerator stödjer, är att är att bolaget skiljs ut från moderbolaget och noteras separat.

”Det är dags för PledPharma att ta steget till att bli ett självständigt bolag. Accelerator kommer att fortsätta att vara stora ägare i bolaget, men vi anser tiden nu mogen att överväga att ta in nya delägare i bolaget”, säger Accelerators VD Andreas Bunge.

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat. Primära applikationer finns inom cancerterapi men även inom kardiologi. De läkemedel bolaget ämnar ta fram på basis av den godkända substansen, förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cancer behandling. Detta bidrar potentiellt både till att göra behandlingen mer skonsam för patienten och till att effektivisera behandlingen.

För mer information, se www.pledpharma.se