Håkan Åström och Peter Buhl Jensen till PledPharmas styrelse

Okt 26, 2010

PledPharma har utsett Håkan Åström till ordförande och Peter Buhl Jensen till ledamot i styrelsen.

Håkan Åström har lång erfarenhet från läkemedelsbranschen. Han är idag ordförande i Orexo AB, Affibody Holding AB och Ferrosan Holding AS samt styrelseledamot i Rhenman & Partner Asset Management. Håkan Åström har tidigare varit ordförande i Biovitrum AB och Topotarget AS och också ledamot i styrelsen för Karolinska Institutet.

Håkan Åström har tidigare även varit VD för bland annat Travenol AB (Baxter Inc.), Astra Pharmaceuticals Ltd och Kabi Pharmacia AB. Under åren 1997 – 2003 var han chef för koncernstrategi och kommunikation vid Pharmacia Corporation samt VD för Pharmacia AB.

Peter Buhl Jensen är professor i Clinical Oncology vid Köpenhamns universitet, MD, DMSc och ledande överläkare vid onkologiska kliniken på Ålborgs sjukhus. Han har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar om läkemedelsutveckling inom anticancer.

Peter Buhl Jensen grundade det danska cancerläkemedelsföretaget Topotarget år 2000 och var VD under perioden 2001 – 2010. Topotarget noterades på Köpenhamnsbörsen 2005 och har idag ett börsvärde på ca 650 Mkr. Peter Buhl Jensen är idag VD för LiPlasome Pharma ApS och styrelseledamot i Vecata A/S, Proof of Concept Board- DTU-KU-Risø, Symbion A/S och WNT Research AB.

PledPharma presenterade i juni positiva resultat från en Fas IIa-studie på patienter med koloncancer som visade att dess substans PP-095 väsentligt minskar allvarliga negativa biverkningar av cellgiftet FOLFOX. Studieresultaten visar att företagets koncept fungerar.

Moderbolaget Accelerator Nordic AB planerar att dela ut sin del av PledPharma till Accelerators aktieägare under våren 2011, för att underlätta för PledPharma att utvecklas till ett framgångsrikt läkemedelsföretag. PledPharma planerar att lista sin aktie på NASDAQ OMX First North och i samband med detta göra en nyemission för att finansiera sin fortsatta utveckling.

Accelerator Nordic AB äger cirka 69 procent av PledPharma.

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att effektivisera annan behandling ska bolagets läkemedel minska allvarliga biverkningar och öka patienternas överlevnad. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad substansklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett på cancerområdet och ett på hjärta/kärl-området. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. För mer information, se www.pledpharma.se