Första dag för handel i PledPharma AB (publ)

Apr 7, 2011

Från och med idag, den 7 april 2011 handlas PledPharma AB:s aktie på NASDAQ OMX First North under kortnamnet PLED.

”PledPharma har fram till idag varit ett dotterbolag till Accelerator Nordic AB och den fristående noteringen av våra aktier är en följd av den positiva utvecklingen av PledPharmas längst framskridna kliniska projekt. Inför noteringen har PledPharma rustats med en egen organisation, sett över sina utvecklingsmöjligheter och stakat ut en väg framåt. Vägen är ambitiös, men både vi som arbetar dagligen i företaget och styrelsen känner en stark tilltro till PledPharmas framtidsmöjligheter”, säger VD Jacques Näsström.

”Motivet till noteringen är att PledPharma har så stor potential att det bäst utvecklas som självständigt bolag. Det första området vi siktar på är tjocktarmscancer, men vi räknar med att visa liknande nytta även i flera andra cancerformer. Det andra området vi redan idag studerar är läkemedel som förväntas förbättra effekten av ballongutvidgning efter hjärtinfarkt, varför det är oomtvistligt att vi har stor potential. Vi ser fram mot att vara noterat på First North och de många möjligheter detta erbjuder bolaget och dess aktieägare”, avslutar Näsström.

Kortnamn PLED, ISIN-kod SE0003815604. Antal aktieägare vid notering: ca 2 100

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att minska allvarliga biverkningar och förbättra livskvaliteten effektiviserar bolagets läkemedel behandling med etablerade terapier. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad produktklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett vid behandling av tjock- ändtarmscancer och ett vid behandling av akut hjärtinfarkt. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. För mer information, se http://pledpharma.se