Styrelse

Håkan Åström, Ordförande

Styrelsemedlem sedan: 2011
Född: 1947
Andra uppdrag: Ordförande i styrelsen för Affibody Holding AB, Tubulus RP Förvaltning, samt ledamot i Ferrosan Medical Devices A/S, Med Universe AB och Rhenman & Partner Asset Management.

Sten Nilsson

Styrelsemedlem sedan: 2013
Född: 1948
Medical Expert Oncology
Professor i onkologi med affiliering till Karolinska Institutet, MD, PhD.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Spago Nanomedical AB och i Dextech Medical AB.

Gunilla Osswald

Styrelsemedlem sedan: 2017
Född: 1961
Andra uppdrag: VD Bio Arctic AB

Elisabeth Svanberg

Styrelsemedlem sedan: 2017
Född: 1961
Andra uppdrag: Chief Development Officer på Ixaltis SA

Marie Ekström Trägårdh

Styrelsemedlem sedan: 2017
Född: 1961
Andra uppdrag: VD Sectra Imaging IT Solutions och exekutiv vice VD för koncernen Sectra AB