Ledning

Nicklas Westerholm, CEO

Nicklas Westerholm har drygt 20 års erfarenhet av att leda organisationer inom läkemedelsindustrin över flera geografiska områden. Han har haft globalt ansvar och ledande roller inom forskning och utveckling, Manufacturing & Supply Chain och finans/ Investerarrelationer på AstraZeneca. Nicklas Westerholm har studerat analytisk och organisk kemi vid Stockholms universitet, och kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han har även vidareutbildat sig vid University of Warwick, INSEAD och Harvard Business School.

Yilmaz Mahshid, PhD, CFO

Yilmaz Mahshid kommer närmast från Industrifonden, där han som Investment Manager & Controller tillhört life science-teamet. Han har tidigare erfarenhet från positioner som health care-analytiker vid Pareto Securities och Öhman Fondkommission. Där han varit delaktig och drivande i flera kapitalanskaffningsprocesser och börsnoteringar. Yilmaz har en vetenskaplig bakgrund med en doktorsexamen från Karolinska institutet. Han inledde sin karriär som forskare vid Karolinska institutet och därefter på läkemedelsföretagen Biolipox och Orexo.

Stefan Carlsson, MD, PhD, VP, CMO

Stefan Carlsson har en läkarexamen från Göteborgs universitet, där han även doktorerat i fysiologi. Han har lång erfarenhet från ledande positioner inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, och har publicerat ett trettiotal vetenskapliga artiklar inom framför allt områdena farmakologi och fysiologi. Stefan kommer närmast från AstraZeneca, där han senast innehaft positionen som globalt klinskt ansvarig för ett flertal produkter på marknaden och produkter under utveckling, inklusive fas III, bland annat för Crestor® och Epanova®.

Christian Sonesson, PhD, MBA, VP Product Strategy & Development

Christian Sonesson har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en doktorsexamen i biostatistik från Göteborgs universitet. Efter 13 år på AstraZeneca kommer han närmast från en position som Director Global Products, där han ansvarat för övergripande projektstrategier och genomförandet av omfattande kliniska prövningsprogram i fas III. Christian har stor erfarenhet av interaktioner med regulatoriska myndigheter och av att ta nya läkemedelskandidater till framgångsrik registrering i olika regioner.

 

Jacques Näsström, PhD, MBA, VP Preclinical R&D/CSO

Jacques Näsström är apotekare med en doktorsexamen i farmakologi från Uppsala Universitet och med en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han har drygt 30 års erfarenhet från läkemedels och bioteknik industrin, bland annat från en tjänst som Investment Manager på Karolinska Investmentfonden, samt olika positioner inom tidig läkemedelsforskning vid Astra och AstraZeneca och som forskningschef på Q-Med AB mellan åren 2006-2010.

Marie Bengtson, Clinical Project Director

Marie Bengtson har närmare 20 års erfarenhet av klinisk prövning och utveckling inom läkemedelsindustrin. Hon har bland annat arbetat på internationella forskningsföretag som Sanofi-Aventis och Merck-Serono samt CRO företaget Quintiles. Marie har stor erfarenhet av projektledning samt att planera, genomföra och avrapportera kliniska studier inom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och sjukdomar i nervsystemet. Denna erfarenhet omfattar studier i både tidig och sen klinisk fas. Hon har vidare 17 års bakgrund som sjuksköterska samt en marknadsekonomutbildning, DIHM, från IHM Business School.

Sven Jacobsson, PhD, CMC

Sven är disputerad inom analytisk kemi och är senior konsult inom kemi, tillverkning och kontroll (Chemistry, Manufacturing and Control, CMC). Sven är Visiting Professor vid Stockholms Universitet och grundare av BioPharmaLinx AB och ClinStorage AB och han har över 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin där han haft seniora chefstjänster vid Kabi, Pharmacia och AstraZeneca.

Malin Nittve, MBA, Project Manager and Director of Regulatory Affairs

Malin Nittve är apotekare och innehar en MBA. Hon har över 25 års mångsidig erfarenhet från små uppstartsbolag till stora internationella läkemedelsbolag. Malin har främst arbetat inom produktutveckling, projektledning och regulatory affairs vid Karolinska sjukhuset (Innovationsplatsen), Melacure, Biolipox, Pharmacia, Linde Healthcare samt från sitt konsultbolag Pro Saludis. Malin har omfattande och bevisad strategisk regulatorisk kompetens (EMA och FDA), projektledning och produktutvecklingserfarenhet av läkemedel, biologiska terapier inklusive cellterapi och medicinteknik. Dessutom har Malin interpersonell erfarenhet från både små bioteknikbolag och stora läkemedelsbolag.

Dennis Henriksen, PhD,  Projektledare Aladote

Dennis Henriksen har en M.Sc. i kemiteknik från Technical University of Copenhagen och en Ph.D. i bioorganisk kemi vid universitetet i Köpenhamn och är senior konsult till bolag inom bioteknik och läkemedel. Han har över 20 års erfarenhet från små till medelstora företag inom bioteknik, bland annat som som Vice President i BioNebraska Inc i USA där han var en del av företagsledningen samt ansvarig för forskning och utveckling. Dennis har även haft nyckelpositioner som Partner i Ventac Partners, Vice President i Nordic Bioscience A/S, COO i Verigen Europe A/S, vice ordförande i Osteometer Biotech, VD i BION, samt grundare och VD för Sanos Bioscience A/S från bildandet 2004 av bolaget tills det att företaget såldes under 2010.