Bakgrund

Bolaget bildades 2006 men redan 1992 initierade Jan Olof G Karlsson (då på Nycomed Imaging i Oslo) prekliniska studier för att undersöka kardiovaskulära effekter av MRI kontrastmedlet och mangafodipir.Senare anslöt även Per Jynge (då vid Trondheims Universitet) och Rob Towart (då på Nycomed Pharma i Linz och senare på Nycomed Innovation i Malmö) vid dessa studier. Man upptäckte att mangafodipir hade en vasodilaterande effekt genom att skydda kväveoxid (NO·) från att elimineras av superoxid radikaler (·O2). De antog, vilket de också senare konfirmerade att mangafodipir är ett superoxid dismutas (SOD) mimetikum, dvs mangafodipir härmar enzymet SOD som är ett av kroppens viktigaste skydd mot oxidativ stress. Mangafodipir och PLED-substanser (däribland PledOx®) tillhör substansklassen LowMEM (Low Molecular Enzyme Mimetics)

I samband med upptäckten att mangafodipir hade SOD mimetisk aktivitet, kom idén att använda mangafodipir vid behandling av oxidativ stress, som uppkommer vid t.ex. cancerbehandling och vid hjärt-kärlsjukdomar. Prekliniska studier visade att mangafodipir skyddar hjärtat mot doxorubicin (länk till studien). Doxorubicin är ett av de mest effektiva cellgifterna men dess användning begränsas starkt av att det orskar mycker allvarliga hjärtskador.

Prekliniska resultat viade också att en metabolit till mangafodipir skyddade hjärtat från reperfusionsskador (återflödesskador) som uppkommer efter t.ex. “ballongutvidgning” (percutaneous coronary intervention, PCI) i samband med behandling av en akut hjärtinfarkt. Samtidig behandling med PLED-substans under reperfusion reducerade infarktstorleken med mer än 50% i grisar.

En sak ledde till en annan och för att göra en lång historia kort, visade man att mangafodipir kunde skydda normala celler mot cellgifter utan att negativt påverka anticancereffekten.

Grundare

PledPharma grundades 2006 av:

Professor emeritus Torsten Almén
Till minne av en av Sveriges verkligt stora innovatörer som gått ur tiden http://www.sydsvenskan.se/familj/minnesord/torsten-almen/

Professor Ingemar Lundström
Divisionen för Tillämpad Fysik, Linköpings Universitet, Linköping
Länk till presentation

Professor Louis J Ignarro
Department of Molecular and Medical Pharmacology, David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles, USA.
Länk till presentation

Docent Jan Olof G. Karlsson
Jan Olof G Karlsson är docent i farmakologi vid Linköpings Universitet. Läs mer…

Professor Per Jynge
Gästprofessor och hedersdoktor vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet

Lektor Heidi Brurok
Institutet för cirkulation och bilddiagnostik, Norges tekniska naturvetenskapliga universitet, Trondheim, Norge

Dr Rob Towart
Audacter Consulting, Helensburgh, Scotland