PledPharmas aktie är listad på NASDAQ OMX First North under kortnamnet PLED.Aktuell aktiekurs på First North

Insynstransaktioner

 

PledPharma hänvisar till Finansinspektionens hemsida för information om transaktioner utförda av personer i ledande ställning. www.fi.se

Aktieägarstruktur

Namn Antal aktier Procent av kapital
och röster
Staffan Persson inkl bolag 10 795 919 st 22,2%
Peter Lindell inkl familj och bolag 6 900 000 st 14,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 836 854 st 5,8%
Danica Pension 2 229 015 st 4,6%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 351 986 st 2,8%
Flerie Participation AB 905 144 st 1,9%
Hajskäret Invest AB 831 999 st 1,7%
Thord Wilkne 700 000 st 1,4%
Invium Partners AB 697 500 st 1,4%
David Zetterlund 695 800 st 1,4%
Övriga 20 722 439 st 42,6 %
Totalt 48 666 656 st 100%


Uppdaterad per 2017-09-30

Anskaffningsvärde

Skatteverket har publicerat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Accelerator Nordic AB:s utdelning år 2011 av aktier i PledPharma.

Av anskaffningsutgiften för aktier i Accelerator Nordic AB bör 77 procent hänföras till dessa aktier och 23 procent till erhållna aktier i PledPharma AB.

För mer information se allmänna råd här:

SKV Allmänna råd

SKV Information

Certified Adviser

PledPharmas aktie handlas från och med den 7 april 2011 på  Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00).

Analyser

Analytiker som följer bolaget

PledPharma följs av följande analytiker:

Redeye, Klas Palin – läs Redeyes analyser här

Pareto Securities, Finley Heppenstall

2014

Aktiespararna 2014-12-02
EP Access analys september 2014
Dags att agera – analys Redeye 28 juli 2014
Miljardmarknad mål för PledOx 2014-05-09
Redeye Pusselbitarna faller på plats 2014-03-18