PledPharmas aktie är listad på NASDAQ OMX First North under kortnamnet PLED.Aktuell aktiekurs på First North

Insynstransaktioner

 

PledPharma hänvisar till Finansinspektionens hemsida för information om transaktioner utförda av personer i ledande ställning. www.fi.se

Aktieägarstruktur

Namn Antal aktier Procent av kapital
och röster
Staffan Persson inkl bolag 10 405 256 st 21,4%
Peter Lindell inkl familj och bolag 6 700 000 st 13,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 412 118 st 5,0%
Handelsbanken Fonder 1 626 161 st 3,3%
Flerie Participation AB 905 144 st 1,9%
Måns Folkesson 892 779 st 1,8%
Hajskäret Invest AB 831 999 st 1,7%
JosefssonXL AB 774 186 st 1,6%
Andreas Bunge via bolag 720 980 st 1,5%
Thord Wilkne 700 000 st 1,4%
Övriga 22 763 217 st 46,8%
Totalt 48 666 656 st 100%


Uppdaterad per 2017-03-31

Anskaffningsvärde

Skatteverket har publicerat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Accelerator Nordic AB:s utdelning år 2011 av aktier i PledPharma.

Av anskaffningsutgiften för aktier i Accelerator Nordic AB bör 77 procent hänföras till dessa aktier och 23 procent till erhållna aktier i PledPharma AB.

För mer information se allmänna råd här:

SKV Allmänna råd

SKV Information

Certified Adviser

PledPharmas aktie handlas från och med den 7 april 2011 på  Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00).

Analyser

Analytiker som följer bolaget

PledPharma följs av följande analytiker:

Redeye, Klas Palin – läs Redeyes analyser här

Pareto Securities, Finley Heppenstall

2014

Aktiespararna 2014-12-02
EP Access analys september 2014
Dags att agera – analys Redeye 28 juli 2014
Miljardmarknad mål för PledOx 2014-05-09
Redeye Pusselbitarna faller på plats 2014-03-18