Vår affärsmodell kan ge intäkter redan 2013

Jul 28, 2012

Vi utvecklar innovativa läkemedel inom områden med otillfredsställda och stora medicinska behov. Därmed skapar vi möjligheter till god investeringsavkastning.

Vi fokuserar på att driva projekt till och med klinisk fas IIb för att sedan licensiera ut den fortsatta utvecklingen och försäljningen. Intäkter från utlicensieringen kan sedan succesivt flöda in till företaget i form av kontantbetalningar vid ingånget avtal och milstolpebetalningar vid uppnådda resultat, samt royaltyersättningar vid försäljning av marknadsgodkända produkter.

Vår viktiga cancerstudie, som startar i mitten av 2012, är finansierad fram till och med resultat i slutet av 2013. Med resultat från den kliniska studien kommer vi att intensifiera sökandet efter samarbetspartners för utlicensiering.