Vad är PledOx – PledPharmas viktigaste läkemedelsprojekt?

Apr 23, 2012

PledOx är ett läkemedel som skall förebygga biverkningarna vid cellgiftsbehandling av tjocktarmscancer.

Syre är ju livsviktigt för kroppens celler, men syre kan också orsaka skador då det omsätts och skadliga molekyler som kallas fria radikaler bildas. Normalt omvandlas de snabbt till ämnen som är mindre skadliga av enzymer i kroppens egna celler. Cellgifter orsakar en förhöjd halt av fria syreradikaler. Detta klarar inte det naturliga försvarssystem av och en förhöjd halt av fria radikaler uppstår och framkallar så kallad oxidativ stress.

PledOx och fria radikaler är som kärnkraft, fast när kärnkraftverk producerar energi bildas det radioaktivt avfall som en biprodukt av energiproduktionen. När celler producerar energi bildas reaktivt avfall i form av fria syreradikaler (eller giftigt syre).

PledOx härmar kroppens eget försvarssystem mot fria radikaler och tar därmed hand om den oxidativa stress som uppstår vid cellgiftsbehandling. I prekliniska och i en liten klinisk studie har vi sett att principen fungerar vid cellgiftsorsakade biverkningar. Vi kommer under 2012 starta en större klinisk studie där vi närmare kommer att undersöka PledOx förebyggande effekter på cellgiftsorsakade symptom vid tjocktarmscancer.