Tjocktarmscancerstudien startar

Aug 1, 2012

PledPharmas ansökan om klinisk läkemedelsprövning med PledOx® är godkänd av svenska läkemedelsverket och vi kan därmed starta vår fas IIb studie, PLIANT. I studien kommer vi undersöka den förebyggande effekten av PledOx på biverkningarna av cellgiftsbehandling på patienter med tjocktarmscancer. Se pressmeddelande