Stockholm Corporate Finance presentationen inställd

Feb 26, 2015

Med anledning av att vi närmar oss den tidpunkt när vi har för avsikt att presentera våra data från PLIANT studien, har styrelsen beslutat att vi skall gå in en tyst period fram tills dess att vi presenterar data.