Spännande händelser i den kliniska projektportföljen 2012

Jul 5, 2012

När vi rekryterar första patienten i cancerstudien under tredje kvartalet 2012 kommer vi att ha validerat den PledOx® dokumentation vi hittills producerat, både vad gäller förebyggande effekt på cellgiftsorsakade biverkningar och säkerhet.

Inför studiestart har vi haft mycket positiva möten med amerikanska FDA och svenska läkemedelsverket. Vårt samarbete kring studieprotokoll och val av kliniker i Europa och USA med kontraktsorganisationen PCG går bra.

Ett lovande resultat i den lilla kliniska hjärtstudien, som vi beräknar skall finnas i mitten av 2012, skulle kunna vara startskottet för att ta detta projekt vidare i ett större program. Dock kommer denna första studien bara ge en indikation om det är värt att fortsätta utvecklingen inom detta komplicerade område med hög risk. Men ett positivt utfall i hjärtstudien är en betydande uppsida då utvecklingskostnaderna hittills varit mycket begränsade.