Resultat från PLIANT studien kommer att presenteras på MASCC mötet i Köpenhamn den 26 juni

Jun 2, 2015

Top-line resultaten från PLIANT studien kommer att presenteras vid MASCC mötet i Köpenhamn den 26 juni kl 08:30  – länk till abstract för presentationen (skriv PledOx som ”keyword”)