Resultat från MANAMI studien presenteras på Frontiers in CardioVascular Biology 2014

Jun 9, 2014

Resultaten från PledPharmas kliniska förstudie där PLED-substansen mangafodipir gavs i tillägg till ballongutvidgning (PCI) ska presenteras på Frontiers in CardioVascular Biology 2014 in Barcelona. 20 patienter ingick i studien och samtliga hade en förstagångsinfarkt av allvarlig karaktär (s.k. STEMI infarkt). 10 patienter fick mangafodipir intravenöst medan 10 patienter fick natriumklorid (placebo) strax före det att blodflödet till infarktområdet återställdes med hjälp av ballongutvidgning. Magnettomografi (MRI) vid efterkontroll indikerade mindre infarkter (medelvärde 26 % resp. 32 % för placebo gruppen) och bättre pumpfunktion (medelvärde 48 % resp. 42 % för placebogruppen) hos de som fick mangafodipir. Detta till trots att en skev fördelning mellan grupperna förelåg till nackdel för mangafodipirgruppen. Mangafodipirgruppen hade en betydligt längre period med bröstsmärtor innan PCI (medelvärde 206 minuter resp. 144 minuter för placebogruppen). Det fanns inte några tecken på biverkningar. Det krävs dock ytterligare kliniska studier för att kunna säkerställa att PLED-substanserna verkligen skyddar hjärtat vid akut hjärtinfarkt.