PledOx® registrerat varumärke i USA

Jun 5, 2013

Den amerikanska motsvarigheten till Patent- och registreringsverket godkände PledOx® som registrerat varumärke i USA i april 2013. PledOx® har varit ett registrerat varumärke i EU sedan maj 2010.

PledOx® är en läkemedelskandidat inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress. PledOx® är ett lowMEM (low Molecular Enzyme Mimetic) som härmar det kroppsegna enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är vårt viktigaste skydd mot oxidativ stress. PledOx® utvecklas i syfte att förebygga allvarliga biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer.