PledOx® registrerat varumärke i Japan

Okt 17, 2013

PledOx® är godkänt som varumärke i Japan. Tidigare har PledOx® registrerats som varumärke i USA och EU.

PledOx® är en läkemedelskandidat inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress. PledOx® är ett lowMEM (low Molecular Enzyme Mimetic) som härmar det kroppsegna enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är vårt viktigaste skydd mot oxidativ stress. PledOx® utvecklas i syfte att förebygga allvarliga biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer.