Peripheral Neuropathy Awareness Week

Maj 9, 2017

Denna vecka uppmärksammas perifer neuropati extra mycket genom Peripheral Neuropathy Awareness Week. Perifer neuropati är symtom orsakade av skador på nerver längst ut i armar och ben. Dessa nerver kallas perifera nerver. De skickar förnimmelser (känselupplevelser) till hjärnan och kontrollerar våra armar och ben. Vissa cellgifter, t.ex. oxaliplatin och andra läkemedel som används för att behandla cancer, kan skada perifera känselnerver. Detta kallas cellgifts-inducerad perifer neuropati (CIPN) och kan vara en invalidiserande biverkan av cancerbehandlingen.

PledPharma utvecklar PledOx® för att kunna erbjuda patienter som genomgår cancerbehandling skydd mot dessa nervskador.

Perifer neuropati – faktablad