Många läkemedelsupptäckter sker av en slump

Maj 23, 2012

Det är välkänt att många nya läkemedel uppkommit genom tillfälliga upptäckter. Det klassiska exemplet från 1929 är när Alexander Fleming i sin forskning kring medel mot infektioner lämnade en bakterieodling odiskad i samband med en semester. Han fick mögeltillväxt i bakteriekulturerna. Bakterierna dog kring möglet och Flemming förstod att detta var en viktig ny upptäckt och isolerade penicillin för första gången. Ett nutida exempel är sildenafil, ett läkemedel som utvecklades mot kärlkramp. Det visade sig ge peniserektion och Viagra var fött.

Mangafodipir är ett läkemedel som ger upphov till rodnader i ansiktet när substansen injiceras för fort och bolaget som sålde medlet sökte en förklaring till detta. En av grundarna på PledPharma, gjorde en stor upptäckt när han studerade mekanismen bakom denna kärlvidgande effekt av mangafodipir som användes som kontrastmedel vid magnetröntgen. Det visade sig att mangafodipir kunde motverka effekten av de giftiga syremolekylerna (så kallade syreradikaler) som bildas vid olika sjukdomsprocesser.

I PledPharma utvecklas nu en substans, PledOx®, som utgår från mangafodipir för att förbättra cancerbehandling, där vissa svåra biverkningar av cellgiftsbehandling beror på överproduktion av syreradikaler. Ett ytterligare tidigt projekt är att minska den överproduktion av syreradikaler som bildas vid ballongvidgning i samband med behandling av akut hjärtinfarkt, och därmed förbättra resultatet.