Läkemedelsindustrin står inför gigantiska utmaningar – Gamla patent går ut och inga nya produkter i sikte

Jun 21, 2012

De största läkemedelsbolagen kommer att tappa mellan 14-41 procent av sin försäljning på grund av att patentskyddet för flera av de viktigaste produkterna upphör under perioden 2010-12. Värst drabbad är Pfizer som bland annat tappar patentskyddet på Lipitor (12,1 miljarder USD) och Viagra (1,7 miljarder USD). AstraZeneca tappar 38 procent av sin försäljning när storsäljarna Arimidex (2,2 miljarder USD), Seroquel (4,7 miljarder USD) och Nexium (3,7 miljarder USD) inte är patentskyddade längre.

Detta skulle inte vara ett problem om produkterna som förlorar patentskydd och konkurreras ut av billiga kopior ersattes av nya storsäljare. De allra flesta av de stora läkemedelsbolagen misslyckas dock med att ta fram nya produkter i samma takt som de tappar patent på existerande produkter. Detta trots att mer och mer pengar lagts på forskning och utveckling.

Kostnaderna ökar i takt med att myndighetskraven på nya läkemedel ökar. Samtidigt minskar viljan hos de som skall betala för nya läkemedel att betala höga priser om inte innovationshöjden och behovet av det nya läkemedlet är mycket stort. Det vill säga industrins forskning och utveckling behöver vara mer innovativ.

De stora läkemedelsbolagen fokuserar nu i högre utsträckning på den sena mycket kostsamma, men mindre riskfyllda delen av läkemedelsutveckling. De letar istället efter innovation och nya produkter hos små specialiserade bolag som PledPharma.