Information angående extra bolagsstämma

Okt 24, 2016

För kallelse och fullständigt förslag till beslut se:

http://pledpharma.se/bolagsstammor/extra-bolagsstamma-2016/