Förberedelser inför fas IIb studie

Apr 27, 2012

Vi har under första kvartalet fokuserat på förberedelserna inför starten av vår viktiga och prioriterade kliniska PledOx fas IIb-studie i tjocktarmscancerpatienter. Dessa förberedelser går enligt plan och interaktionerna med de amerikanska och europeiska myndigheterna har varit positiva. Vidare följer kostnaderna budgeten. Vi räknar fortsatt med studiestart under mitten av 2012. För mer information se kvartalsrapporten.