Cellgiftsbehandling vid tjocktarmscancer effektivt men biverkningarna svåra

Maj 9, 2012

Om en cancertumör i tjocktarmen spritt sig måste operation kompletteras med cellgiftbehandling. Denna behandling är effektiv men tyvärr är det mycket vanligt med svåra biverkningar.

Dessa kan vara allmänna som trötthet, illamående och diarréer. 41 procent av patienterna får en allvarlig minskning av en typ av vita blodkroppar (neutrofiler) som skyddar kroppen mot bakteriella infektioner, ett tillstånd som medicinskt kallas neutropeni. 43 procent har känselnervsymptom som köldöverkänslighet, smärtor och obehagliga upplevelser samt försämrad finmotorik. 7 procent får smärtsam inflammation och sår i munhålan (mukosit). 2 procent förlorar blodplättar och som en konsekvens av det får ökad risk för blödningar.

I värsta fall kan biverkningarna vara så pass allvarliga att cellgiftbehandlingen inte till fullo kan genomföras eller till och med helt måste avbrytas och man kan då inte få full anticancer effekt av behandlingen. Det är med andra ord uppenbart att det finns ett stort behov av att kunna komplettera cellgiftsbehandlingar med behandling mot biverkningarna. PledPharma driver ett projekt, PledOx®, inom detta utvecklingsområde.